HEMŞİRE YARDIMCISI GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Hemşirelik yardımcılığı programına ortaokul TEOG sınavına göre, tercih ve yerleştirme sistemiyle doğrudan öğrenci alınır. Öğrenciler 9
uncu sınıfta bütün okullarda okutulan ortak dersleri;10 sınıftan itibaren alan seçerek, ortak derslerle birlikte hemşirelik alan derslerini
teorik ve uygulamalı olarak görürler.

Hemşirelik yardımcılığı programından mezun olanlar; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “hemşire yardımcısı” unvanı ile
çalışırlar. Üniversiteye girişlerde hemşirelik bölümleri için ayrıca ek puan verilmektedir. 2 yıllık meslek yüksekokulları için orta öğretim
başarı puanı ile sınavsız geçiş hakları bulunmaktadır..


a)  Hasta odasının düzenini ve temizliğinin yapılmasını sağlar.

b)  Hastanın yatağını yapar.

c) Hasta güvenliğinin sağlanmasına yardım eder.

ç) Hastanın tedavi planında yer alan ve hemşirenin uygun gördüğü oral ilaçları hastaya verir.

d)  Hastanın kişisel bakım ve temizliği ile ilgili gereksinimlerinin karşılanmasına yardım eder.

e)  Hastanın deri bütünlüğünü gözlemleyerek hemşireye bilgi verir.

f)   Hastaların muayene, tetkik ve tedavi için hazırlanmasına, tıbbi işlem öncesinde elbiselerinin değiştirilmesine ve işlem sonrasında
giyinmesine yardım eder.

g)  Yatak yarasını önlemeye yönelik koruyucu işlemlerde hemşireye yardım eder.

ğ) Hastanın günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesine yardım eder.

h)  Yataktan kalkamayan veya kalkması uygun görülmeyen hastanın boşaltımına yardımcı olur, varsa boşaltımla ilgili sorunlarını hemşireye
bildirir.

ı) Hastanın idrar torbasını boşaltır veya değiştirir.

i)   Hastadan steril olmayan idrar örneği ve dışkı örneği alır.

j)   Hastanın beslenme programına uygun olarak beslenmesine yardımcı olur

k)  Kilo takibi gereken hastalarda günlük kilo takibini yapar.

l)   Hemşirenin uygun gördüğü durumlarda hastanın yürümesine ve hareket etmesine yardım eder.

m) Hareket kısıtlılığı olan hastalarda uygun görülen pozisyonu verir.

n)  Hastanın başka bir kliniğe ya da birime transferine yardım ve refakat eder.

o)  Hasta için planlanan egzersiz programının hastaya uygulanmasına yardım eder.

ö) İlgilendiği hastaların genel durumunda fark ettiği değişiklikleri hemşireye bildirir.

p)  Ölüm sonrası yapılması gereken bakımları uygular.

r)   Alınan kan, doku veya diğer örneklerin laboratuvara naklini sağlar.

s)  Hasta bakımında kullanılan malzemelerin hazırlanmasını, temizliğini, dezenfeksiyonunu ve uygun şekilde saklanmasına yardım eder.

HEMŞİRE YARDIMCILIĞI BÖLÜMÜNÜN SINAVSIZ GEÇİŞ YAPABİLECEĞİ BÖLÜMLER

Anestesi ----- Ağız ve Diş Sağlığı ----- Diyaliz ----- Elektronörofizyoloji ----- Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Evde Hasta Bakımı ----- Fizyoterapi ----- İlk ve Acil Yardım (Paramedik) ----- İş ve Uğraşı Terapisi

Laboratuvar Teknolojisi ----- Laboratuvar ve Veteriner Sağlığı ----- Odyometri ----- Perfizyon teknikleri

Podoloji ----- Pataloji Laboratuvar Teknikleri ----- Sağlık Kurumları İşletmeciliği ----- Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ----- Yaşlı Bakımı